Leerlingenraad


Wij organiseren een leerlingenraad in onze school. Dit is één van de manieren waarop we kinderen inspraak willen geven in het schoolgebeuren. We willen hen helpen groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.