Schrijf je in!

Als jouw kind twee jaar en zes maanden oud is, mag hij/zij voor het eerst naar school. Daarvoor zijn verschillende instapmomenten voorzien. Is je kleuter al drie jaar, dan hoef je geen rekening te houden met deze instapdagen.

Dit schooljaar zijn de instapmomenten als volgt vastgelegd door de overheid:

De instapdatum voor jouw kind kan je hier berekenen. 


Wij maken graag tijd om kinderen en hun ouders te laten kennismaken met onze schoolvisie en werking.
Neem daarom contact met ons op via directie@bsticheleer.be of via 011 63 30 32.
Je kan jouw kind ook inschrijven via deze link.