Maximumcapaciteit

De maximumcapaciteit is het cijfer dat aangeeft hoeveel kinderen er op een school ingeschreven mogen worden. Om dit cijfer te bepalen, wordt rekening gehouden met het aantal klaslokalen en hun grootte, de oppervlakte(s) van de speelplaats(en) en de sanitaire voorzieningen.

Voor onze school is de maximumcapaciteit vastgelegd op 350 leerlingen.